Skip to content

Zyklop Inkasso
Deutschland GmbH

Effectieve incasso in Nederland tegen lage kosten

Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders

Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders is al meer als 65 jaar een van de grootste incassospecialisten in Nederland. Bij Flanderijn werken 700 medewerkers verdeelt over 14 kantoren in Nederland en België.

Onze afdeling Internationale incasso heeft veel kennis en expertise over trajecten in het buitenland. Afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt, verzorgen wij de incasso of we schakelen een partner in het buitenland in.

Na ontvangst van de opdracht wordt de debiteur nog dezelfde dag of de dag erna schriftelijk aangemaand tot betaling van de hoofdsom, buitengerechtelijke incasso-kosten en verschuldigde rente. Als de sommatie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd wordt zo nodig (zowel overdag als in de avonduren) telefonisch contact gezocht met de debiteur en kan een bezoek aan het adres van de debiteur worden afgelegd.

Doel van dit bezoek is het onderzoeken van de situatie ter plaatse, het inwinnen van informatie over de financiële positie van de debiteur en het maken van betalingsafspraken. Dit bezoek is ook belangrijk voor het advies over eventueel te nemen (rechts)maatregelen.

Uw voordelen:

  • Alle kennis van de wetgeving contactpersonen in Nederland
  • Snelle en korte communicatie
  • Duitstalige contactpersonen in Nederland

Breng een bezoek aan Flanderijn Incasso en Gerechtsdeurwaarders www.flanderijn.nl of neem contact op met:

Frank Hansen
Telefoonnummer: +31 88 209 3178
e-mail: ggm.hansen@flanderijn.nl

Gerard Gerrietsen
Telefoonnummer: +31 88 209 2901
e-mail: gjlf.gerrietsen@flanderijn.nl

 


Samenwerking met Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders!

Waarom een samenwerking met Schuman? Zyklop Inkasso heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Schuman. Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders is een onderneming die met dezelfde gedrevenheid en passie incasseert als wij. Succes met Nederlandse incasso vereist een grondige kennis van de lokale wetgeving en gebruiken. Essentieel voor een effectieve incasso is een lokale aanpak.

Uw debiteur wordt in zijn taal en volgens de lokaal geldende wet- en rechtsregels tot betalen gemaand of zonodig in rechte betrokken. Het is een feit dat de inzet van een gerenommeerd Nederlands incassobedrijf veel effectiever is dan een Duits incassobedrijf bij Nederlandse vorderingen. Hetzelfde geldt vice versa voor Nederlandse opdrachtgevers met Duitse vorderingen.

Incassospecialist voor het mkb

Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders behoort al 35 jaar lang tot één van de grotere gerechtsdeurwaarders in Nederland.

Met een incassoratio van meer dan 80 procent is Schuman met recht de incassospecialist voor het mkb. Wij willen zo snel mogelijk tot een goed resultaat komen. Wij proberen een probleem op te lossen. Niet een gerechtelijke procedure te forceren.

Het hele incassotraject van A tot Z

Schuman behartigt voor u het hele incassotraject van A tot Z, want als gerechtsdeurwaarder hebben wij de wettelijke mogelijkheden om verder te gaan waar anderen moeten stoppen. Schuman is specialist in de Business to Business-markt in Nederland en heeft een landelijke dekking.

No cure, no fee

Schuman werkt op basis van "no cure, no fee". Dit wil zeggen provisie van 15% over de geïncasseerde hoofdsom en rente met een minimum vergoeding van € 35,-- per dossier. In de gerechtelijke fase wordt door Schuman op verzoek vooraf aangegeven met welke bijkomende kosten u rekening dient te houden.

De voordelen van de samenwerking voor u

  • Optimaal gebruik van lokale kennis en gebruiken door eigen kantorennetwerk
  • Snelle en korte communicatielijnen
  • Uw vaste contactpersoon in Nederland
  • Lage provisietarieven

Wilt u meer weten over Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders bezoek ons dan onder www.schuman.nl of bel ons gewoon op onder telefoonnummer 0049 - 2151 52 99 52.