Skip to content

Zyklop Inkasso
Deutschland GmbH

Online Incasso-opdracht

U stelt, analoog aan de in de aanmaningsopdracht uitgelegde aanmaningsprocedure uw vorderingsgegevens direct als incasso-opdracht op. Daarvoor kiest u al bij het opnieuw opstellen gewoon het item incasso-opdracht uit de opdrachtlijst uit.

1. Schriftelijke eis tot betaling

Zyklop Inkasso neemt de invordering van uw openstaande vorderingen van u over. De debiteur wordt daarbij in eerste instantie door ons tot nakoming van zijn betalingsverplichting opgevorderd.

2. Persoonlijk contact

Betaalt hij niet binnen de vastgestelde termijn dan nemen wij persoonlijk contact met hem op. In het kader van een diplomatiek gevoerd gesprek kunnen sommige problemen goed onderkend worden en in voor beide partijen bevredigende oplossingen resulteren.

3. Juridische aanmaningsprocedure

Indien al deze pogingen niet tot succes leiden, wordt door een ervaren rechtshulp of advocaat een juridische aanmaningsprocedure aangespannen en worden tevens de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging genomen.

4. Gekwalificeerde juridische begeleiding

Indien het na een eventuele tegenspraak of beroep van de debiteur noodzakelijk wordt de zaak binnen het kader van een juridische aanmaningsprocedure aan te vechten, dan zorgt Zyklop Inkasso ook in dat geval voor gekwalificeerde begeleiding.

Heeft u vragen met betrekking tot de online incasso-opdracht?

Wij bieden u graag uitvoerig en competent advies aan! Bel ons op of stuur een email aan inkasso@zyklop.de